Osnovne informacije

HRZZ logo 4 color

Multimodalni pristup liječenju
i dugoročnom praćenju tijeka depresivnog poremećaja
metodom magnetske rezonancije

MODERN

 Voditelj: Prof.dr.sc. Neven Henigsberg

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Multimodalni pristup liječenju
i dugoročnom praćenju tijeka depresivnog poremećaja
metodom magnetske rezonancije

Trajanje projektnog prijedloga: 36 mjeseci

Cilj projekta je uspostaviti jedinstveni i novi pristup liječenju i dugoročnoj procjeni učinaka depresije.
Koristit ćemo mrežu vodećih istraživača u područjima magnetske rezonancije, spektroskopije, tradicionalnih psihijatrijskih pristupa pacijentu i etike.
Očekujemo da će rezultati projekta predstavljati značajan doprinos personaliziranom pristupu u liječenju depresije, objektivnom prikazivanju rezultata liječenja i procijeni učinaka bolesti na stanje oboljelog kao i na trošak koji predstavlja za zajednicu.

Ovaj rad je financirala/sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost projektom 2979.

Mišljenja, nalazi i zaključci ili preporuke navedene u ovom materijalu odnose se na autora i ne odražavaju nužno stajališta Hrvatske zaklade za znanost.

Iznos potpore: 676.134,00 kn